Recente artikels

Op 11 september organiseert Enprove een studiedag over de meest recente ontwikkelingen op vlak van energiewetgeving voor grote bedrijven en energy data analytics. Alle milieu- of energiemanagers, facility managers of wie de ambitie heeft om het energieverbruik te doen dalen, is van harte welkom op deze studiedag.

In de periode 2012-2014 liep bij de Stad Gent het pilootproject Trajectbegeleiding Energiemanagement. Vijftien Gentse bedrijven stapten mee in een pilootproject met als doel hun energieverbruik te verlagen. Samen zorgde ze voor een reductie van 1.820 ton COen een besparing van maar liefst 360.000 euro. 

Het energiecongres van OVED, het Overlegplatform voor Energiedeskundigen, gaat dit jaar door op dinsdag 24 juni 2014 in Berchem.

De Stad Gent wil Gentse ondernemingen aanmoedigen om elektrische laadpalen te plaatsen en deze toegankelijk te maken voor het publiek. Voor het plaatsen van een laadpaal voor elektrische auto’s krijg je als Gentse ondernemer of organisatie een subsidie van 1000 euro.

 

Hoe kan je als bedrijf de overgang maken naar een koolstofarme economie? Op 4 juni 2014 ging in Oostende de slotconferentie van het ACE door. Bedrijven kregen er concrete tips en ideeën om binnen het bedrjif energie te besparen en de koolstofuitstoot te verlagen.

Stad Gent kies kiest bij aankopen en werken bewust voor hout en houtproducten uit duurzaam beheerde bossen. We stimuleren ook onze inwoners en bedrijven om te kiezen voor hout met een label. Een verantwoorde keuze maken hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Op 7 mei organiseert het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen hierover een infosessie.

Van 17 tot 21 maart is er week van de duurzaamheid bij partner van Gents Klimaatverbond Ikea Gent. De hele week zijn er duurzame acties, ook het Gents Klimaatverbond komt er langs.

Promoot je energiebesparing, hernieuwbare energie of duurzaam vervoer? Is jouw succesvolle project een voorbeeld voor anderen? Of wil je je innovatieve technologie laten zien aan potentiële klanten of investeerders? Deel dan je ervaringen tijdens de EU Sustainable Energy Week 2014!

Duurzame ondernemers zijn welkom op de kick-off meeting van het unieke internationale event rond “duurzaam en innovatief aankopen”: ECOPROCURA 2014.

Duurzaamheid: sleutel tot succesvol ondernemen

Stad Gent heeft een nieuwe versie van de duurzaamheidsmeter voor economische sites. Deze publicatie is voor de uitvoerders een praktische leidraad om tot een duurzaam bouwproject te komen: hoe integreren we duurzame energie, mobiliteit, innovatie, leefbaarheid…in het project?