Recente artikels

Stad Gent kies kiest bij aankopen en werken bewust voor hout en houtproducten uit duurzaam beheerde bossen. We stimuleren ook onze inwoners en bedrijven om te kiezen voor hout met een label. Een verantwoorde keuze maken hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Op 7 mei organiseert het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen hierover een infosessie.

Van 17 tot 21 maart is er week van de duurzaamheid bij partner van Gents Klimaatverbond Ikea Gent. De hele week zijn er duurzame acties, ook het Gents Klimaatverbond komt er langs.

Hoe kan je als bedrijf de overgang maken naar een koolstofarme economie? Laat je inspireren op de slotconferentie van het ACE, op 4 juni 2014 in Oostende. Je krijgt er concrete tips en ideeën om binnen je bedrjif energie te besparen en de koolstofuitstoot te verlagen.

Promoot je energiebesparing, hernieuwbare energie of duurzaam vervoer? Is jouw succesvolle project een voorbeeld voor anderen? Of wil je je innovatieve technologie laten zien aan potentiële klanten of investeerders? Deel dan je ervaringen tijdens de EU Sustainable Energy Week 2014!

Duurzame ondernemers zijn welkom op de kick-off meeting van het unieke internationale event rond “duurzaam en innovatief aankopen”: ECOPROCURA 2014.

Duurzaamheid: sleutel tot succesvol ondernemen

Stad Gent heeft een nieuwe versie van de duurzaamheidsmeter voor economische sites. Deze publicatie is voor de uitvoerders een praktische leidraad om tot een duurzaam bouwproject te komen: hoe integreren we duurzame energie, mobiliteit, innovatie, leefbaarheid…in het project?

Vijf jaar geleden investeerde de Universiteit Gent met haar Industrieel Onderzoeksfonds in de oprichting van haar consortium Sustainable Energy Technologies, kortweg SET. Op 28 januari 2014 nodigt SET bedrijven uit op het SET5Y-event in het Pand in Gent.

‘Een warme welkom! Wij houden de koude buiten’ Met deze slogan wil UNIZO de winkeliers aanzetten om hun deuren tijdens de winter gesloten te houden. Komen potentiële klanten sneller binnen bij openstaande deuren? Dat is maar de vraag. Eén ding is zeker: er gaat heel veel energie verloren

Ruim een jaar na de start van het  pilootproject Trajectbegeleiding Energiemanagement van Stad Gent zijn de eerste resultaten zichtbaar. Een honderdtal actiepunten werden inmiddels geadviseerd aan een 14-tal bedrijven.

Partner van het Gents Klimaatverbond, Enprove, heeft een methode ontwikkeld om lekken in koelinstallaties zes keer sneller op te sporen.