Recente artikels

Op 20 september organiseert de Stad Gent samen met Timelab en KASK het Niets is Verloren-Festival. Het Festival is gebaseerd op het Feeding The 5000-principe: een wereldwijde aanklacht tegen de voedselverspilling. Er zal die dag gekookt worden voor 5000 Gentenaars, alleen met voedseloverschotten. Zo willen we tonen dat er manieren zijn om voedselverspilling tegen te gaan. 

Op 11 september organiseert Enprove een studiedag over de meest recente ontwikkelingen op vlak van energiewetgeving voor grote bedrijven en energy data analytics. Alle milieu- of energiemanagers, facility managers of wie de ambitie heeft om het energieverbruik te doen dalen, is van harte welkom op deze studiedag.

Voor 'Mij pak je niet in' is Atelier de Stad Gent op zoek naar 20 ambassadeurs om het 'Mij Pak je niet in'-concept massaal in Gent te verspreiden. 'Mij pak je niet in' is een burgerinitiatief dat zoveel mogelijk mensen wil inspireren tot het vermijden van verpakkingsafval. Samen willen we de stad lichter maken. Hoe?

Moeten we onze eetpatronen aanpassen om het ecosysteem in balans te krijgen? Vandaag worden planten en dieren die als overlast worden gezien, ingedijkt aan de hand van weldoordachte acties. Maar we kunnen het ook anders aanpakken, ze kunnen evengoed als korte keten bron gebruikt worden.

Gent blijft de komende vijf jaar resoluut inzetten op een duurzame en nette stad. Een ambitie die we tegen 2050 willen zien uitmonden in een klimaatneutrale stad. Hoe we dan leven, werken, ondernemen of ons bewegen, wij Gentenaars dragen dan niet meer bij aan klimaatverandering.